Ảnh đẹp Đường Lâm

Giếng cổ Đoài Giáp, giếng sữa Cam Lâm

 

Nhà thờ Đạo, thôn Mông Phụ

 

Lũy tre

Lũy tre

Rặng duối cổ

Rặng duối cổ thôn Cam Lâm

Rặng duối cổ thôn Cam Lâm

Rặng duối thôn Cam Lâm

Rặng duối thôn Cam Lâm

Rặng duối thôn Cam Thinh

Rặng duối thôn Cam Thinh

 

Ao làng

Sông Tích, vườn, ruộng

Cây cổ thụ

Nghĩa trang, nghĩa địa, lăng mộ trên đồng

Ngõ xóm các thôn: Đông Sàng, Cam Lâm, Đoài Gíap

Văn chỉ, nhà thờ họ

Cổng nhà, loại cổng truyền thống

Vật liệu và phương thức xây dựng truyền thống

Gía trị văn hóa phi vật thể

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC