Ao làng ngày xưa trong lắm

Hồi bố tôi còn trên chiến khu, hai mẹ con tôi tá túc ở nhà ông ngoại. Trước nhà ông ngoại tôi là một vườn rộng mênh mông. Một phần vì nhà neo người. Ông ngoại tôi mất lối độ năm, sáu năm về trước, đâu khoảng năm ngọ, năm mùi gì đấy. Bác cả tôi sinh con một bề, hai chị cùng xêm xêm tuổi tôi, lít nhít lên năm lên sáu.

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC