Giếng Mắt Cá Làng Hành Thiện

Có nhiều truyền thuyết, sự độc đáo của giếng cổ làng Việt nhưng  giếng Mắt cá làng Hành Thiện thực sự là đặc biệt độc đáo.
Về nguồn gốc: Truyền thuyết do chính ông thầy về Phong thủy Tả Ao chọn vị trí cho làng.
Hiệu quả: Cũng theo truyền thuyết, sau khi làm giếng, làng có rất nhiều người đỗ đạt khoa bảng, Tổng bí thư Trường Chinh và nhiều danh nhân khác đã sinh ra từ ngôi làng  đậm chất huyền thoại này.
Chức năng: Giếng không để lấy nước ăn hàng ngày, nước chỉ để thờ cúng, để rước nước vào ngày lễ .
Hình thái đặc biệt: Đúng là giếng có hình mắt con cá. Cấu tạo xây đá giật cấp, lòng giếng rất nhỏ, nhìn từ trên cao, nước giếng trong vắt đúng là mắt cá..
Vị trí đặc biệt: Bó trí đúng ở vị trí mắt của con cá. Cả làng Hành Thiện là con cá.
 Thực sự người dân làng Hành Thiện là bậc thầy trong thiết kế hình thái và quy hoạch không gian làng.

mat-cat

Mặt cắt giếng Mắt Cá – Làng Hành Thiện

Thực sự người dân làng Hành Thiện là bậc thầy trong thiết kế hình thái và quy hoạch không gian làng.

gieng-mat-ca

 

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC