Mục tiêu

BAN BIÊN TẬP TRANG WEB:  Disanlangviet.com

Trang Web là một phần nội dung hoạt động của nhóm nghiên cứu: Bảo tồn di sản làng xã truyền thống Việt Nam

Nhóm nghiên cứu do PGS. TS Phạm Hùng Cường, khoa Kiến trúc và Quy hoạch, trường Đại học Xây dựng chính thức thành lập ngày 15/01/2007 với sự tham gia của các sinh viên KD48, KD50, 48KSCLC và nhiều sinh viên Kiến trúc, Quy hoạch của các khóa sau này.

Nhóm đã tổ chức đi khảo sát các nhiều làng xã truyền thống ở vùng ven Hà Nội, tổ chức hội thảo, vận động nhiều sinh viên tham gia viết, vẽ về làng quê, tổ chức chương trình “Thăm quê, đến với di sản làng Việt”.

Trang WEB ra đời nhằm phổ biến các kết quả nghiên cứu và thực hiện phương châm hoạt động của nhóm:

                  Tìm hiểu Yêu quý Hành động vì di sản làng Việt

Trang web giới thiệu các giá trị di sản của các làng xã truyền thống Việt Nam trên các khía cạnh khác nhau. Những nội dung đăng tải là dựa trên kết quả khảo cứu của nhóm nghiên cứu và của các cộng tác viên tham gia. Cũng có thể dưới dạng các bài viết nghiên cứu, thông tin hoặc đơn giản hơn là các bức ảnh chụp, các chia sẻ của tất cả các bạn cộng tác viên về sự hiểu biết về di sản, về tình yêu với di sản.

Với hàng ngàn làng xã truyền thống, dù có cố gắng chúng tôi cũng không thể tìm hiểu và truyền tải hết các thông tin. Ban biên tập mong muốn nhận được sự ủng hộ đóng góp bằng bài viết, ảnh và sự chia sẻ thông tin…từ tất cả mọi người.

Địa chỉ liên hệ và gửi thông tin: disanlangviet.@gmail.com

                              Trưởng biên tập trang Web: PGS.TS. Phạm Hùng Cường

                              Nhóm biên tập: Ths. KTS. Lê Minh Khuê, SV57QH_Nguyễn Hà Thu