Liên hệ

NHÓM NGHIÊN CỨU BẢO TỒN DI SẢN LÀNG XÃ TRUYỀN THỐNG VIỆT NAM

BỘ MÔN QUY HOẠCH – CHI HỘI QUY HOẠCH VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ
KHOA KIẾN TRÚC VÀ QUY HOẠCH – TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG

Địa chỉ: Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Đô thị –  Tầng 4 – Nhà Thí nghiệm – Trường Đại học Xây dựng – Số 55 Giải Phóng – Hai Bà Trưng – Hà Nội

Email: disanlangviet@gmail.com

Số điện thoại liên hệ: 0945660803 (Khuê – Thành viên nhóm nghiên cứu )

Fields marked with an * are required