Di sản làng Việt là tiềm năng văn hóa to lớn. Cần biến tiềm năng đó thành nguồn lực để phát triển nông thôn Việt Nam bền vững và giàu bản sắc.

Di sản làng Việt là tiềm năng văn hóa to lớn. Cần biến tiềm năng đó thành nguồn lực để phát triển nông thôn Việt Nam bền vững và giàu bản sắc.

Giới thiệu website

Website nhằm chia sẻ các thông tin, các kết quả nghiên cứu về di sản làng xã truyền thống Việt Nam, bước đầu giới hạn trong khu vực Đồng bằng sông Hồng. Mục tiêu để tất cả mọi người có thể hiểu hơn về các giá trị di sản, thêm yêu di sản và có những hành động để chung sức bảo tồn và phát huy giá trị của di sản làng.

Chi tiết

Giới thiệu nhóm nghiên cứu Bảo tồn di sản làng xã truyền thống Việt Nam

Nhóm do PGS.TS. Phạm Hùng Cường, Khoa Kiến trúc và Quy hoạch, trường Đại học Xây dựng thành lập ngày 15/01/2007 với sự tham gia của các sinh viên 48KSCLC,KD48,KD50 và nhiều các học sinh của các khóa sau này.

Chi tiết

Thông điệp của nhóm nghiên cứu Bảo tồn di sản làng xã truyền thống Việt Nam

Hãy chung tay để bảo vệ các giá trị di sản văn hoá làng xã truyền thống, bảo vệ các giá trị văn hoá Việt Nam. 

Chi tiết