Di sản làng Việt là tiềm năng văn hóa to lớn. Cần biến tiềm năng đó thành nguồn lực để phát triển nông thôn Việt Nam bền vững và giàu bản sắc.

Di sản làng Việt là tiềm năng văn hóa to lớn. Cần biến tiềm năng đó thành nguồn lực để phát triển nông thôn Việt Nam bền vững và giàu bản sắc.

Nhóm nghiên cứu bảo tồn di sản

Giới thiệu nhóm nghiên cứu Bảo tồn di sản làng xã truyền thống Việt Nam

Nhóm do PGS.TS. Phạm Hùng Cường, Khoa Kiến trúc và Quy hoạch, trường Đại học Xây dựng thành lập ngày 15/01/2007 với sự tham gia của các sinh viên 48KSCLC,KD48,KD50 và nhiều các học sinh của các khóa sau này.

Chi tiết

Thông điệp của nhóm nghiên cứu Bảo tồn di sản làng xã truyền thống Việt Nam

Chung tay gìn giữ các giá trị di sản làng xã truyền thống Việt Nam

Chi tiết