Di sản làng Việt là tiềm năng văn hóa to lớn. Cần biến tiềm năng đó thành nguồn lực để phát triển nông thôn Việt Nam bền vững và giàu bản sắc.

Di sản làng Việt là tiềm năng văn hóa to lớn. Cần biến tiềm năng đó thành nguồn lực để phát triển nông thôn Việt Nam bền vững và giàu bản sắc.

Du lịch làng nghề truyền thống

Đánh thức tiềm năng du lịch của làng gốm Phù Lãng

Làng nghề gốm Phù Lãng có tuổi đời hơn 700 năm với các sản phẩm truyền thống là chum vại, ấm đất, chậu cảnh, tiểu quách... Ngày nay, với những bàn tay tài hoa không ngừng sáng tạo và phát triển tinh hoa, các nghệ nhân thế hệ mới đã thổi hồn vào đất và tạo ra được nhiều sản phẩm và mẫu gốm mới như: tranh gốm, lọ hoa gốm, ấm chén gốm, gốm trang trí, gốm ốp tường, lư hương... đã và đang được khách bốn phương quan tâm, đón nhận. 

Chi tiết