Di sản làng Việt là tiềm năng văn hóa to lớn. Cần biến tiềm năng đó thành nguồn lực để phát triển nông thôn Việt Nam bền vững và giàu bản sắc.

Di sản làng Việt là tiềm năng văn hóa to lớn. Cần biến tiềm năng đó thành nguồn lực để phát triển nông thôn Việt Nam bền vững và giàu bản sắc.CÔNG TY LÀNG VIỆT NUCE-V

Giới thiệu công ty

Giới thiệu về Công ty Làng Việt NUCE-V

Liên kết và mang thương hiệu của NUCETECH - Đại học Xây dựng

Cơ cấu tổ chức của Công ty Làng Việt NUCE-V

Sơ đồ cơ cấu khung nhân sự Công ty Làng Việt NUCE-V

Giới thiệu website Di sản làng Việt
Website nhằm chia sẻ các thông tin, các kết quả nghiên cứu về di sản làng xã truyền thống Việt Nam, bước đầu giới hạn..