Di sản làng Việt là tiềm năng văn hóa to lớn. Cần biến tiềm năng đó thành nguồn lực để phát triển nông thôn Việt Nam bền vững và giàu bản sắc.

Di sản làng Việt là tiềm năng văn hóa to lớn. Cần biến tiềm năng đó thành nguồn lực để phát triển nông thôn Việt Nam bền vững và giàu bản sắc.

Đào tạo

Các khóa đào tạo

Với thế mạnh về sự hợp tác chặt chẽ với các kiến trúc sư thiết kế, quy hoạch, các chuyên gia, giảng viên của trường Đại học Xây dựng, Liên Hiệp Khoa học du lịch phát triển bền vững và các đơn vị nghiên cứu khác, Công ty tổ chức các khóa đào tạo về các chủ đề:

 

Chi tiết