Giới thiệu website

 
Mục tiêu của website:
 
Website nhằm chia sẻ các thông tin, các kết quả nghiên cứu về di sản làng xã truyền thống Việt Nam, bước đầu giỡi hạn trong khu vực Đồng bằng sông Hồng. Mục tiêu để tất cả mọi người có thể hiểu hơn về các giá trị di sản, thêm yêu di sản và có những hành động để chung sức bảo tồn và phát huy giá trị của di sản làng.
 
Hiểu Di sản làng Việt:
Dưới góc nhìn của các Kiến trúc sư, gắn kết với các nghiên cứu của các nhà nghiên cứu văn hóa, xã hội khác về làng Việt vùng Đồng bằng sông Hồng, các kết quả nghiên cứu, các bài viết trong trang web nhằm mô tả đến những giá trị to lớn, đồ sộ của làng Việt.
Không chỉ về di sản những ngôi đình, chùa với kiến trúc đẹp, nghệ thuật điêu khắc độc đáo.
Không chỉ ở di sản kiến trúc nhà ở đã hình thành hàng trăm năm, tồn tại trong tình yêu của nhiều thế hệ.
Không chỉ ở những cảnh quan con đường làng, cổng làng, ao làng, giếng làng cây đa, lũy tre gần gũi, thân thương đến nao lòng.
Không chỉ ở những vẻ đẹp của những cánh đồng lúa vàng, bờ đê ven sông in bóng cánh diều chao lượn.
Không chỉ ở những kinh nghiệm xây dựng từ kiến trúc gỗ tinh xảo, chạm đá cầu kỹ đến cách làm nên ngôi nhà tre, đất đơn sơ tích lũy từ nhiều đời truyền lại.
Không chỉ những giá trị văn hóa của cộng đồng từ lễ hội, ẩm thực, trang phục, biểu diễn, dân ca, chữ viết, quan hệ láng giềng, dòng họ trong làng…tạo nên tâm hồn, tính cách của người Việt.
Mà rộng hơn tất cả, tổng hòa, tích hợp, đó chính là giá trị của Di sản làng Việt, giá trị của một phương thức xây dựng môi trường sống độc đáo, bền vững, tạo nên khí chất của văn hóa Việt Nam.
 
Về Di sản làng Việt:
Vì hiện nay còn nhiều giá trị di sản làng chưa được nhận diện đầy đủ, nhiều làng cổ còn chưa được nhắc đến. Còn có những hành động phát triển, quy hoạch xây dựng mới chưa đúng đắn, còn có nhiều thách thức giữa bảo tồn và phát triển.
Chúng tôi tin rằng, gìn giữ được các giá trị di sản làng Việt, chuyển tiếp nó trong cuộc sống đương đại chính là gìn giữ được văn hóa Việt, đảm bảo cho sự phát triển bền vững của đất nước.
 
Thông điệp của website:
Nghiên cứu, chia sẻ để cùng hiểu về làng Việt,
Hiểu để yêu quý Di sản làng Việt.
Hiểu để hành động đúng vì Di sản làng Việt.
 
Nguyên tắc chia sẻ và kết nối:
Các bài viết trên website mọi người đều có thể sử dụng, khi sử dụng ghi trích nguồn từ disanlangviet.com.
Chúng tôi cũng mong nhận được các bài viết, thông tin để chia sẻ rộng rãi đến cộng đồng.