Phóng sự: "Câu lạc bộ Di sản Làng Việt với bảo tồn văn hóa truyền thống"

 

Phóng sự về chương trình hoạt động: Tham quan, vẽ ký họa, tìm hiểu di sản làng Hành Thiện (Nam Định) ngày 24/09/2016