Từ làng lúa tới thành phố tương lai

Hàng vạn hecta đất nông nghiệp của Hà Tây đang chờ đợi triern khai các dự án đô thị, công nghiệp trong tiến trình sát nhập vào Hà Nội. Hơn 2 triệu dân nông nghiệp đang chờ đợi, 278 xã với hơn 1000 làng đang chờ đợi. Đất đang chờ đợi. Người đang chờ đợi. Thành phố sắp về làng, làng xã sắp trở thành phường, cánh đồng sắp chỉ còn là kỉ niệm. Vậy những làng xã Hà Tây sẽ thế nào khi Hà Nội mở rộng? 

Xem thêm