Di sản làng Việt là tiềm năng văn hóa to lớn. Cần biến tiềm năng đó thành nguồn lực để phát triển nông thôn Việt Nam bền vững và giàu bản sắc.

Di sản làng Việt là tiềm năng văn hóa to lớn. Cần biến tiềm năng đó thành nguồn lực để phát triển nông thôn Việt Nam bền vững và giàu bản sắc.

Làng Bách Thuận (Thái Bình) - GIỚI THIỆU CHUNG

 

 Vị trí:

Làng Bách Thuận thuộc địa giới hành chính xã Bách Thuận, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình (nhất làng nhất xã) , chiếm diện tích 900ha.

Phía Bắc giáp xã Tân Lập, huyện Vũ Thư

Phía Đông giáp xã Tân Lập, huyện Vũ Thư.

Phía Tây và Nam giáp huyện Nam Trực - tỉnh Nam Định (qua sông Hồng).

Lịch sử phát triển làng

Từ cuối thế kỷ thứ 17 bắt đầu từ những cuộc di dân do thiên nhiên biến đổi bởi dòng nước từ ngã ba Tuần Vường chảy xoáy vào vùng Vị Xuyên – Địa phận Phủ Thiên Trường tỉnh Nam Định. Chảy đến đâu sông Hồng đổi hướng và lăn dòng tạo ra “Bên lở - Bên bồi” và đã hình thành một vùng đất mầu mỡ phì nhiêu, đây chính là điều kiện để cư dân nhiều dòng họ đến nơi này quần cư – lập nghiệp, mở mang khai khẩn. Bách Thuận là tên ghép của 2 làng cổ: Thuận Vi và Bách tính, trong đó làng Thuận Vi xưa có nghề trồng dâu nuôi tằm.

Cơ cấu làng, xã, thôn

Xã Bách Thuận có 9 thôn . Xã Bách Thuận gồm 4 làng: Thuận Vi, Bách tính, Thuận nghiệp, Thượng Xuân

Đặc điểm kinh tế, xã hội chung của xã

Nền kinh tế của xã có tốc độ tăng trưởng khá. Tổng giá trị sản xuất đến năm 2010 (theo giá cố định năm 1994) đạt 85,113 tỷ đồng Trong đó:

+ Nông nghiệp tăng bình quân hàng năm 7,4% = 41,0 tỷ đồng.

+ Tiểu thủ công nghiệp - xây dựng cơ bản tăng bình quân hàng năm 21,0% = 28,8 tỷ đồng.

+ Thương mại - dịch vụ tăng bình quân hàng năm 18,8% = 15,2 tỷ đồng.

Cơ cấu kinh tế: 

+ Nông nghiệp: 52,35%.

+ Tiểu thủ công nghiệp - Xây dựng cơ bản: 31,04%.

+ Thương mại - Dịch vụ: 16,61%.

Giá trị sản xuất bình quân đầu người là 21 triệu đồng/người/năm tăng 2,27 lần so với năm 2005.

Giá trị sản xuất trên 1 ha canh tác đạt 58 triệu đồng. Tốc độ phát triển bình quân 5 năm đạt 7,5%.

 

Hãy gọi chúng tôi để được tư vấn miễn phí
0913 542 332
phcuong39@gmail.com

DI SẢN LÀNG VIỆT

Assoc. Prof. Dr. PHAM HUNG CUONG
Head of Urban and Regional Planning Department
Address: 55 Giaiphong road, Hai Ba Trung Dist, Hanoi, Vietnam
Email: phcuong39@gmail.com/ cuongph@nuce.edu.vn
Mobile: +84 913542332