Di sản làng Việt là tiềm năng văn hóa to lớn. Cần biến tiềm năng đó thành nguồn lực để phát triển nông thôn Việt Nam bền vững và giàu bản sắc.

Di sản làng Việt là tiềm năng văn hóa to lớn. Cần biến tiềm năng đó thành nguồn lực để phát triển nông thôn Việt Nam bền vững và giàu bản sắc.

Các khóa đào tạo

Với thế mạnh về sự hợp tác chặt chẽ với các kiến trúc sư thiết kế, quy hoạch, các chuyên gia, giảng viên của trường Đại học Xây dựng, Liên Hiệp Khoa học du lịch phát triển bền vững và các đơn vị nghiên cứu khác, Công ty tổ chức các khóa đào tạo về các chủ đề:
 
KHÓA HỌC SỐ 1: 
1. Phát triển Làng nghề - du lịch và Làng Di sản – du lịch
2. Phát triển các sản phẩm du lịch đặc thù trong làng truyền thống
Dành cho các KTS, các kỹ sư và các cá nhân, nhà đầu tư có nhu cầu tìm hiểu và phát triển du lịch trong các làng truyền thống, tập trung tại vùng Đồng bằng sông Hồng.
 
KHÓA HỌC SỐ 2: 
Quy hoạch nông thôn và gìn giữ bản sắc văn hóa
Dành cho các KTS, Kỹ sư có nhu cầu nâng cao kỹ năng trong công tác quy hoạch nông thôn gắn với việc gìn giữ bản sắc văn hóa.
 
KHÓA HỌC SỐ 3:
Kỹ năng hành nghề Kiến trúc sư: 
Dành cho các KTS mới ra trường, nâng cao kỹ năng lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và các kỹ năng hành nghề khác.
Hình ảnh Khóa đào tạo Kỹ năng hành nghề cho kiến trúc sư
 
KHÓA HỌC SỐ 4:
Kỹ năng hành nghề Quy hoạch
Dành cho các KTS, các kỹ sư có nhu cầu nâng cao kỹ năng về lập đồ án quy hoạch.
 
CÁC KHÓA HỌC KHÁC:
Tổ chức các khóa học chuyên môn liên quan đến kiến trúc, quy hoạch theo đề nghị của các địa phương và đơn vị.
 
Khóa học sẽ kết hợp học tập lý thuyết với các chuyến thăm quan khảo cứu và trao đổi trên thực địa 
 
Các cá nhân và đơn vị có nhu cầu đào tạo xin gửi yêu cầu về địa chỉ email: langvietnuce.v@gmail.com.