Di sản làng Việt là tiềm năng văn hóa to lớn. Cần biến tiềm năng đó thành nguồn lực để phát triển nông thôn Việt Nam bền vững và giàu bản sắc.

Di sản làng Việt là tiềm năng văn hóa to lớn. Cần biến tiềm năng đó thành nguồn lực để phát triển nông thôn Việt Nam bền vững và giàu bản sắc.

ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH CHUNG NÔNG THÔN XÃ HƯƠNG NGẢI, HUYỆN THẠCH THẤT, THÀNH PHỐ HÀ NỘI

ĐỒ ÁN: ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH CHUNG XÃ HƯƠNG NGẢI, HUYỆN THẠCH THẤT, THÀNH PHỐ HÀ NỘI

ĐỊA ĐIỂM: XÃ HƯƠNG NGẢI, HUYỆN THẠCH THẤT, THÀNH PHỐ HÀ NỘI

GIỚI THIỆU CHUNG

1. VỊ TRÍ ĐỊA LÝ

- CÁCH THÀNH PHỐ HÀ NỘI KHOẢNG

- PHÍA ĐÔNG NAM HUYỆN THẠCH THẤT

CÁC ĐẶC TRƯNG CHÍNH

- XÃ DÂN CƯ THUỘC KHU ĐỒNG BẰNG PHÁT TRIỂN KINH TẾ

RANH GIỚI

- PHÍA BẮC GIÁP XÃ PHỤ THƯỢNG VÀ XÃ TẠP HIỆP HUYỆN PHÚC THỌ

- PHÍA NAM GIÁP XÃ CHÀNG SƠN

- PHÍA ĐÔNG GIÁP XÃ CANH NẬU

- PHÍA TÂY GIÁP XÃ PHÚ KIM VÀ THỊ TRẤN LIÊN QUAN

DIỆN TÍCH QUY HOẠCH 478HA

ĐỒ ÁN ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH CHUNG XÃ HƯƠNG NGẢI GÓP PHẦN NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG NÔNG THÔN MỚI THÔNG QUA VIỆC NÂNG CẤP HẠ TẦNG KỸ THUẬT, ĐÁP ỨNG ĐẦY ĐỦ HẠ TẦNG XÃ HỘI, TĂNG CƯỜNG DIỆN TÍCH CÂY XANH MẶT NƯỚC TỰ NHIÊN, KHOANH VÙNG VÀ BẢO TỒN CÁC ĐỊA ĐIỂM DI TÍCH LỊCH SỬ, DI SẢN CÓ GIÁ TRỊ VÀ Ý NGHĨA ĐỐI VỚI NGƯỜI DÂN HƯƠNG NGẢI, KHƠI DẬY CÁC GIÁ TRỊ TRUYỀN THỐNG TỐT ĐẸP CỦA LÀNG XÃ TRUYỀN THỐNG.