Di sản làng Việt là tiềm năng văn hóa to lớn. Cần biến tiềm năng đó thành nguồn lực để phát triển nông thôn Việt Nam bền vững và giàu bản sắc.

Di sản làng Việt là tiềm năng văn hóa to lớn. Cần biến tiềm năng đó thành nguồn lực để phát triển nông thôn Việt Nam bền vững và giàu bản sắc.

Hội thảo: Bảo tồn thích ứng Di sản làng xã truyền thống trong Quy hoạch xây dựng nông thôn mới

 

Ngày 28/8/2019, Hội thảo “Bảo tồn thích ứng Di sản làng xã truyền thống trong Quy hoạch xây dựng nông thôn mới” do PGS, TS Phạm Hùng Cường chủ trì đã diễn ra thành công. Hội thảo với sự tham gia của các Giáo sư, Tiến sĩ, Giảng viên Đại học Xây dựng và cùng chuyên gia Quy hoạch và bảo tồn đã góp ý những ý kiến sâu sắc cho đề tài.

Dưới đây là một số hình ảnh của Hội thảo: