Di sản làng Việt là tiềm năng văn hóa to lớn. Cần biến tiềm năng đó thành nguồn lực để phát triển nông thôn Việt Nam bền vững và giàu bản sắc.

Di sản làng Việt là tiềm năng văn hóa to lớn. Cần biến tiềm năng đó thành nguồn lực để phát triển nông thôn Việt Nam bền vững và giàu bản sắc.

Hội thảo: Quy hoạch làng xã nông thôn Đồng bằng sông Hông tầm nhìn 2030 theo hướng phát triển xanh bền vững

 

Ngày 16/12/2014 Trường Đại học Xây dựng đã tổ chức Hội thảo khoa học: “Quy hoạch làng xã nông thôn Đồng bằng sông Hồng tầm nhìn 2030 theo hướng phát triển xanh bền vững” với sự tham gia của các nhà khoa học, các cán bộ địa phương tỉnh Hà Nam, Huyện Đông Anh (Hà Nội), các đơn vị của Bộ Xây dựng, Hội Quy hoạch PTĐT Việt Nam, các đơn vị tư vấn tham gia lập quy hoạch nông thôn mới và các giảng viên, học viên cao học, sinh viên của nhà trường.

Minh họa cho Hội thảo:

Xem thêm

Kết quả Hội thảo:

Xem thêm