Di sản làng Việt là tiềm năng văn hóa to lớn. Cần biến tiềm năng đó thành nguồn lực để phát triển nông thôn Việt Nam bền vững và giàu bản sắc.

Di sản làng Việt là tiềm năng văn hóa to lớn. Cần biến tiềm năng đó thành nguồn lực để phát triển nông thôn Việt Nam bền vững và giàu bản sắc.

Khái quát về làng xã truyền thống vùng Đồng bằng sông Hồng

 

Tài liệu của nhóm nghiên cứu bảo tồn di sản làng xã truyền thống Việt Nam

Biên soạn: PGS.TS Phạm Hùng Cường

Xem thêm