Di sản làng Việt là tiềm năng văn hóa to lớn. Cần biến tiềm năng đó thành nguồn lực để phát triển nông thôn Việt Nam bền vững và giàu bản sắc.

Di sản làng Việt là tiềm năng văn hóa to lớn. Cần biến tiềm năng đó thành nguồn lực để phát triển nông thôn Việt Nam bền vững và giàu bản sắc.

Làm mới lại cấu trúc làng Việt

"Bên cạnh làng tôi đất bán hết rồi

Chỉ còn nho nhỏ, nghĩa địa xa xa"

(Lời bài hát À í a)

Trong 20 năm gần đây (từ 1986 đến 2006), tốc độ đô thị hóa ở nước ta tăng từ 22% đến 27%. Chỉ tăng khoảng 5% tức là mới có thêm khoảng 4 triệu dân đô thị hình thành. Những biển động của vùng nông thôn hiện nay thực tế là rất sâu rộng vượt xa nhiều phạm vi quy mô dân cư đó.

Xem thêm