Di sản làng Việt là tiềm năng văn hóa to lớn. Cần biến tiềm năng đó thành nguồn lực để phát triển nông thôn Việt Nam bền vững và giàu bản sắc.

Di sản làng Việt là tiềm năng văn hóa to lớn. Cần biến tiềm năng đó thành nguồn lực để phát triển nông thôn Việt Nam bền vững và giàu bản sắc.

Nghiên cứu khả năng cân bằng sinh khối của khu vực hành lang xanh Hà Nội

Tóm tắt: “Quy hoạch chung xây dựng thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050” được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt theo quyết định số 1250/QĐ-TTg và triển khai từ năm 2011 với mục tiêu định hướng phát triển thành phố Hà nội trở thành thủ đô bền vững ở châu Á.

 

 

Để đạt được mục tiêu đó, khu vực hành lang xanh đã được thiết lập với 4 vai trò quan trọng, bao gồm: (1) kiểm soát mở rộng đô thị (2) bảo tồn cảnh quan và giá trị thiên nhiên (3) là khu vực hậu cần cho trung tâm thành phố (4) nhằm củng cố sự cân bằng môi trường. Tuy nhiên, khác với hành lang xanh tại các thành phố khác trên thế giới, hành lang xanh Hà Nội chứa đựng nhiều khu dân cư sẵn có và các dự án phát triển đã được phê duyệt, dẫn đến sự chuyển đổi đất đai. Vì vậy, bài viết có hai mục tiêu, bao gồm (1) đánh giá khả năng cân bằng sinh khối của hành lang xanh Hà Nội trên quy mô toàn thành phố và (2) đánh giá sự biến đổi khả năng cân bằng sinh khối qua các năm do quá trình chuyển đổi của thành phố. Phương pháp nghiên cứu là sử dụng công cụ tính toán sinh khối, kết hợp với ảnh vệ tinh có độ phân giải cao ở các năm khác nhau. Kết quả nghiên cứu sẽ lượng hóa khả năng cân bằng CO2 trong không khí của hành lang xanh Hà Nội và sự thay đổi của nó, cung cấp cơ sở khoa học cho việc điều chỉnh quy hoạch theo hướng phát triển thành phố bền vững.

Xem thêm

TS. Lê Quỳnh Chi