Di sản làng Việt là tiềm năng văn hóa to lớn. Cần biến tiềm năng đó thành nguồn lực để phát triển nông thôn Việt Nam bền vững và giàu bản sắc.

Di sản làng Việt là tiềm năng văn hóa to lớn. Cần biến tiềm năng đó thành nguồn lực để phát triển nông thôn Việt Nam bền vững và giàu bản sắc.

Phóng sự: Phát triển du lịch làng nghề truyền thống tại Việt Nam

Trong xu thế hội nhập và mở cửa, làng nghề truyền thống đang dần lấy lại vị thế quan trọng của mình trong đời sống kinh tế - văn hóa xã hội của mỗi dân tộc. Những làng nghề này như một hình ảnh đầy bản sắc khẳng định nét riêng biệt, độc đáo không thể thay thế như một cách giới thiệu sinh động về đất nước, con người ở mỗi vùng miền, địa phương. Tuy nhiên, theo Hiệp hội làng nghề Việt Nam, hiện nay Việt Nam có hơn 5400 làng nghề, trong đó khoảng hơn 2000 làng nghề truyền thống nhưng còn rất nhiều làng nghề tồn tại cầm chừng, thậm chí có nguy cơ biến mất. Vì vậy, để phục hồi và gìn giữ truyền thống nghề xưa và nay, việc phát triển du lịch làng nghề được xem là hướng đi đúng đắn cần được quốc gia ưu tiên trong chính sách quảng bá, phát triển du lịch.

Xem thêm: