Di sản làng Việt là tiềm năng văn hóa to lớn. Cần biến tiềm năng đó thành nguồn lực để phát triển nông thôn Việt Nam bền vững và giàu bản sắc.

Di sản làng Việt là tiềm năng văn hóa to lớn. Cần biến tiềm năng đó thành nguồn lực để phát triển nông thôn Việt Nam bền vững và giàu bản sắc.

QUY HOẠCH TRUNG TÂM XÃ VÀ ĐIỂM DÂN CƯ KHU RẬM SẮN, KHOANG DE XÃ HẠ BẰNG, HUYỆN THẠCH THẤT, THÀNH PHỐ HÀ NỘI

ĐỒ ÁN: QUY HOẠCH CHI TIẾT XÂY DỰNG TỶ LỆ 1/500 TRUNG TÂM XÃ VÀ ĐIỂM DÂN CƯ KHU RẬM SẮN, KHOANG DE, XÃ HẠ BẰNG, HUYỆN THẠCH THẤT, THÀNH PHỐ HÀ NỘI

GIỚI THIỆU CHUNG

VỊ TRÍ:

KHU VỰC LẬP QUY HOẠCH CHI TIẾT XÂY DỰNG TỶ LỆ 1/500 TRUNG TÂM XÃ VÀ ĐIỂM DÂN CƯ KHU RẬM SẮN, KHOANG DE THUỘC XÃ HẠ BẰNG, HUYỆN THẠCH THẤT, TP.HÀ NỘI.

PHẠM VI KHU ĐẤT NGHIÊN CỨU QUY HOẠCH:

KHU VỰC NGHIÊN CỨU QUY HOẠCH CHI TIẾT 1/500 CÓ RANH GIỚI ĐƯỢC GIỚI HẠN NHƯ SAU:
- PHÍA BẮC GIÁP KHU DÂN CƯ THÔN 6;
- PHÍA NAM GIÁP KHU DÂN CƯ THÔN 7;
- PHÍA ĐÔNG GIÁP KHU DÂN CƯ THÔN 3, THÔN 4, THÔN 9, KHU ĐỒNG RUỘNG;
- PHÍA TÂY GIÁP KHU DÂN CƯ THÔN 5, KHU CÔNG NGHỆ CAO HÒA LẠC.

QUY MÔ DIỆN TÍCH KHU ĐẤT NGHIÊN CỨU LẬP QUY HOẠCH: KHOẢNG 33,3 HA

ĐỒ ÁN TUÂN THỦ ĐỊNH HƯỚNG TRONG ĐỒ ÁN ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH CHUNG XÃ NĂM 2018, BỐ TRÍ CỤ THỂ ĐÁP ỨNG ĐƯỢC YÊU CẦU SỬ DỤNG THEO CHỨC NĂNG VÀ TẠO LẬP KHÔNG GIAN CẢNH QUAN ĐẸP, CÓ ĐẶC TRƯNG CỦA LÀNG XÃ VÀ CÓ MÔI TRƯỜNG SINH THÁI TỐT.