Di sản làng Việt là tiềm năng văn hóa to lớn. Cần biến tiềm năng đó thành nguồn lực để phát triển nông thôn Việt Nam bền vững và giàu bản sắc.

Di sản làng Việt là tiềm năng văn hóa to lớn. Cần biến tiềm năng đó thành nguồn lực để phát triển nông thôn Việt Nam bền vững và giàu bản sắc.

Tạo lập đồ lưu niệm từ sản phẩm Đó của làng đan đó Thủ Sỹ

Năm 2020, nhóm nghiên cứu về phát triển sản phẩm du lịch cho làng nghề truyền thống đã có nghiên cứu để tạo ra các sản phẩm đồ lưu niệm từ các sản phẩm của làng nghề. Làng đan đó Thủ Sỹ (Tiên Lữ, Hưng Yên) đã được lựa chọn để nghiên cứu phát triển. 

Bước đầu qua làm việc trao đổi với người dân làng đã hình thành một số sản phẩm như đèn tứ đó, rọ đựng hoa quả, có thể trở thành đồ lưu niệm, góp phần tạo thêm sản phẩm mới cho làng nghề.
Rọ đựng hoa quả
 
Đèn tứ đó