Di sản làng Việt là tiềm năng văn hóa to lớn. Cần biến tiềm năng đó thành nguồn lực để phát triển nông thôn Việt Nam bền vững và giàu bản sắc.

Di sản làng Việt là tiềm năng văn hóa to lớn. Cần biến tiềm năng đó thành nguồn lực để phát triển nông thôn Việt Nam bền vững và giàu bản sắc.

THIẾT KẾ ĐÔ THỊ HAI BÊN BỜ SÔNG SÉT, QUẬN HOÀNG MAI, THÀNH PHỐ HÀ NỘI

ĐỒ ÁN: THIẾT KẾ ĐÔ THỊ TUYẾN ĐƯỜNG HAI BÊN BỜ SÔNG SÉT

ĐỊA ĐIỂM: PHƯƠNG GIÁP BÁT, PHƯỜNG TƯƠNG MAI, PHƯỜNG TÂN MAI, PHƯỜNG THỊNH LIỆT, QUẬN HOÀNG MAI, HÀ NỘI

GIỚI THIỆU CHUNG

VỊ TRÍ

KHU VỰC NGHIÊN CỨU LẬP THIẾT KẾ ĐÔ THỊ NẰM TRÊN ĐỊA BÀN CÁC PHƯƠNG GIÁP BÁT, PHƯƠNG TÂN MAI, PHƯỜNG THỊNH LIỆT, THUỘC QUẬN HOÀNG MAI, THÀNH PHỐ HÀ NỘI. 

QUY MÔ NGHIÊN CỨU:

TỔNG DIỆN TÍCH KHU ĐẤT NGHIÊN CỨU KHOẢNG 37,8HA

TỔNG DIỆN TÍCH ĐẤT LẬP THIẾT KẾ ĐÔ THỊ KHOẢNG 22,3HA

CHIỀU DÀI TUYỂN KHOẢNG 2,8KM

ĐỒ ÁN MANG TƯ TƯỞNG " BIẾN KHÔNG GIAN SÔNG CHẾT THÀNH "KHÔNG GIAN XANH - VĂN HOÁ" KHƠI DẬY NHỮNG GIÁ TRỊ VĂN HOÁ CỦA LÀNG SÉT XƯA, NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG SỐNG, KIẾN TRÚC CẢNH QUAN CỦA DÂN CƯ HAI BÊN BỜ SÔNG SÉT NGÀY NAY THÔNG QUA VIỆC TÁI HIỆN KHÔNG GIAN LỊCH SỬ, BỔ SUNG TIỆN ÍCH ĐÔ THỊ, KHÔNG GIAN XANH, QUY ĐỊNH VÀ QUẢN LÝ KIẾN TRÚC.