Di sản làng Việt là tiềm năng văn hóa to lớn. Cần biến tiềm năng đó thành nguồn lực để phát triển nông thôn Việt Nam bền vững và giàu bản sắc.

Di sản làng Việt là tiềm năng văn hóa to lớn. Cần biến tiềm năng đó thành nguồn lực để phát triển nông thôn Việt Nam bền vững và giàu bản sắc.

Làng Thanh Hải (Hải Dương) - GIỚI THIỆU CHUNG LÀNG THANH HẢI

Vị trí

Thanh Hải là một xã nằm ở phía tây của huyện Thanh Hà, có vị trí địa lý như sau:
- Phía Bắc giáp xã Tân An.
- Phía Đông giáp xã An Lương và xã Phượng Hoàng.
- Phía Nam giáp xã Đại Đồng - huyện Tứ Kỳ.
- Phía Tây giáp xã Tiền Tiến.
Diện tích tự nhiên 9,14 km2, gồm 03 thôn: An Liệt, Tiền Vĩ và Tiền Liệt. Xã có phường rối nước thôn An Liệt là Di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia.
Lịch sử phát triển làng
Trước năm 1900, địa bàn xã Thanh Hải thuộc tổng Tiền Liệt, huyện Thanh Hà, bao gồm 4 làng: Tiền Liệt, An Liệt, Thừa Liệt và Vĩ Liệt. Các làng có tên tục là làng Sét. Trước đây có Chợ Sét nằm tại khu vực đầu Làng An Liệt. 
Huyện Thanh Hà từ thời Trần trở về trước là đất Bàng Hà; thời thuộc Minh là huyện Bình Hà trong châu Nam Sách, phủ Lạng Giang. Đầu thời Hậu Lê là huyện Bình Hà phủ Nam Sách; đến thời Lê Hiến Tông chia làm hai huyện Bình Hà và Tân Minh (nay là huyện Tiên Lãng). Huyện Bình Hà mới giữ tên gọi này đến thời nhà Mạc. Khoảng đời Mạc Phúc Nguyên (1547-1561) vì kiêng huý Mạc Bình, ông nội Mạc Đăng Dung, nên đổi thành Thanh Hà. Tên gọi Thanh Hà giữ nguyên từ đó tới nay. 
Thời Hùng Vương, nước ta được chia thành 15 bộ, Hải Dương thuộc bộ Dương Tuyền; đến đầu Công nguyên nhà Hán đô hộ chia nước ta ra làm 3 quận, 10 huyện, Thanh Hà lúc đó có tên huyện là Câu Lậu (gồm Nam Thanh Hà, Tây An Lão và 1/3 huyện Tiên Lãng - Hải Phòng). Lúc này, cư dân đã khá đông đúc, sống tập trung ở các vùng thuộc khu Hà Bắc, Hà Tây và một phần Hà Nam ngày nay. Xã Thanh Hải thuộc khu Hà Tây, huyện Thanh Hà. 
Ngày 24 tháng 2 năm 1979, huyện Thanh Hà và huyện Nam Sách hợp nhất thành huyện Nam Thanh. Ngày 17 tháng 2 năm 1997, tách huyện Nam Thanh tái lập huyện Thanh Hà và Nam Sách.
 

Liên hệ trao đổi và chia sẻ
0913 542 332
phcuong39@gmail.com

DI SẢN LÀNG VIỆT

Assoc. Prof. Dr. PHAM HUNG CUONG
Head of Urban and Regional Planning Department
Address: 55 Giai Phong Road, Hai Ba Trung District, Hanoi, Vietnam
Email: cuongph@huce.edu.vn/ phcuong39@gmail.com

Mobile: 0913542332