Di sản làng Việt là tiềm năng văn hóa to lớn. Cần biến tiềm năng đó thành nguồn lực để phát triển nông thôn Việt Nam bền vững và giàu bản sắc.

Di sản làng Việt là tiềm năng văn hóa to lớn. Cần biến tiềm năng đó thành nguồn lực để phát triển nông thôn Việt Nam bền vững và giàu bản sắc.

Làng Đại Hoàng (Hà Nam) - CÔNG TRÌNH DI SẢN TRUYỀN THỐNG LÀNG ĐẠI HOÀNG

Công trình kiến trúc di tích lịch sử văn hóa, công trình kiến trúc truyền thống, dâu ấn lịch sử gồm Đình, chùa, miếu, đền, quán, cổng làng, cầu đá, giếng, cổng nhà, kiến trúc nhà ở, khuôn viên, nhà thờ họ, lăng mộ, nhà thờ đạo...

   

Nhà Bá Kiến

 

Mộ nhà văn Nam Cao

 

    

Đường vào di tích Nam Cao

 

Nghề cá kho nổi tiếng

 

Đình làng Vũ Đại

 

Hội thi nấu cháo

 

Nghề dệt

 

Nghề trồng cây cảnh

 

 

Cảnh quan tổng thể khu lò gạch làng Đại Hoàng

Liên hệ trao đổi và chia sẻ
0913 542 332
phcuong39@gmail.com

DI SẢN LÀNG VIỆT

Assoc. Prof. Dr. PHAM HUNG CUONG
Head of Urban and Regional Planning Department
Address: 55 Giai Phong Road, Hai Ba Trung District, Hanoi, Vietnam
Email: cuongph@huce.edu.vn/ phcuong39@gmail.com

Mobile: 0913542332