Di sản làng Việt là tiềm năng văn hóa to lớn. Cần biến tiềm năng đó thành nguồn lực để phát triển nông thôn Việt Nam bền vững và giàu bản sắc.

Di sản làng Việt là tiềm năng văn hóa to lớn. Cần biến tiềm năng đó thành nguồn lực để phát triển nông thôn Việt Nam bền vững và giàu bản sắc.

Làng Thượng Kiệm (Ninh Bình) - CÔNG TRÌNH DI SẢN TRUYỀN THỐNG LÀNG THƯỢNG KIỆM

Đình Thượng Kiệm    

 
Đình Thượng Kiệm – di tích lịch sử cấp quốc gia
Nhà thờ giáo họ Vinh Ngoại
 
Nhà thờ giáo họ Vinh Ngoại
Nhà thờ giáo họ Vinh Trung  
 
Nhà thờ giáo họ Vinh Trung
 
Liên hệ trao đổi và chia sẻ
0913 542 332
phcuong39@gmail.com

DI SẢN LÀNG VIỆT

Assoc. Prof. Dr. PHAM HUNG CUONG
Head of Urban and Regional Planning Department
Address: 55 Giai Phong Road, Hai Ba Trung District, Hanoi, Vietnam
Email: cuongph@huce.edu.vn/ phcuong39@gmail.com

Mobile: 0913542332