Di sản làng Việt là tiềm năng văn hóa to lớn. Cần biến tiềm năng đó thành nguồn lực để phát triển nông thôn Việt Nam bền vững và giàu bản sắc.

Di sản làng Việt là tiềm năng văn hóa to lớn. Cần biến tiềm năng đó thành nguồn lực để phát triển nông thôn Việt Nam bền vững và giàu bản sắc.

Hoạt động vì cộng đồng

Nhà chống lũ - Giải A - Hội Kiến trúc sư năm 2014

Mô hình nhà chng lũ đơn gin, giá r cPGS Phạm Hùng Cường đang được dư lun quan tâm như mt gii pháp tái thiết cuc sng cho người dân min Trung.

 

 

 

Chi tiết