Di sản làng Việt là tiềm năng văn hóa to lớn. Cần biến tiềm năng đó thành nguồn lực để phát triển nông thôn Việt Nam bền vững và giàu bản sắc.

Di sản làng Việt là tiềm năng văn hóa to lớn. Cần biến tiềm năng đó thành nguồn lực để phát triển nông thôn Việt Nam bền vững và giàu bản sắc.

Làng Đông Giao (Hải Dương) - DI SẢN PHI VẬT THỂ LÀNG ĐÔNG GIAO

Đông Giao không có nhiều giá trị di sản nổi bật, tiềm năng phát triển du lịch của làng chủ yếu dựa trên nghề gỗ mỹ nghệ. 

Đông Giao hiện là một trong những làng nghề chạm khắc gỗ mỹ nghệ lớn tại ĐBSH, bên cạnh: làng Đồng Kỵ, tỉnh Bắc Ninh; làng Hải Minh, La Xuyên tỉnh Nam Định; làng Vạn Điểm, Hà Nội ... Chạm khắc gỗ mỹ nghệ là giá trị di sản phi vật thể của làng.
Liên hệ trao đổi và chia sẻ
0913 542 332
phcuong39@gmail.com

DI SẢN LÀNG VIỆT

Assoc. Prof. Dr. PHAM HUNG CUONG
Head of Urban and Regional Planning Department
Address: 55 Giai Phong Road, Hai Ba Trung District, Hanoi, Vietnam
Email: cuongph@huce.edu.vn/ phcuong39@gmail.com

Mobile: 0913542332