Làng Thủ Sỹ (Hưng Yên) - GIỚI THIỆU CHUNG XÃ THỦ SỸ

Vị trí

Xã Thủ Sỹ có tổng diện tích là 560 ha, nằm ở phía Tây của huyện Tiên Lữ. Có vị trí tiếp giáp như sau:
- Phía Bắc giáp với xã Trung Nghĩa và xã An Viên;
- Phía Nam giáp xã Phương Chiểu, xã Tân Hưng và tỉnh Thái Bình;
- Phía Tây giáp xã Phương Chiểu và xã Liên Phương (Thành phố Hưng Yên);
- Phía Đông giáp xã Thiện Phiến.
Xã Thủ Sỹ là vùng phụ cận của Thành phố Hưng Yên, trên địa bàn xã có tuyến đường Quốc lộ 39A và đường Huyện lộ 61 chạy qua tạo điều kiện thuận lợi trong việc giao lưu kinh tế, văn hóa.
 
Cơ cấu làng, xã, thôn
Xã Thủ Sỹ có diện tích 560ha được chia thành 5 thôn: Ba Hàng, Nội Năng, Lê Bãi, Tất Viên, Thống Nhất và 1 khu dân cư Tây Lĩnh. Hiện có 2 thôn Nội Lăng và Tất Viên có nghề đan rọ, đó từ lâu đời.
 
Đặc điểm kinh tế, xã hội chung của xã
Trong những năm qua xã đã tập trung triển khai tổ chức thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ và các chỉ tiêu của kế hoạch phát triển kinh tế xã hội đã đề ra hàng năm.
- Nền kinh tế của xã trong những năm gần đây có bước tăng trưởng khá, chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tích cực, công nghiệp - dịch vụ là ngành chiếm vị trí chủ đạo trong sản xuất của xã.
- Năm 2005 ngành nông nghiệp chiếm tỷ lệ 47%, ngành công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp chiếm 32%, ngành thương mại dịch vụ chiếm 21%. Đến năm 2011, cơ cấu các ngành kinh tế là: ngành nông lâm nghiệp chiếm 23,3%, ngành công nghiệp và TTCN chiếm 35,5% và ngành thương mại - dịch vụ chiếm 41,2% tổng giá trị sản xuất của xã
 
Hãy gọi chúng tôi để được tư vấn miễn phí
0913 542 332
phcuong39@gmail.com

DI SẢN LÀNG VIỆT

Assoc. Prof. Dr. PHAM HUNG CUONG
Head of Urban and Regional Planning Department
Address: 55 Giaiphong road, Hai Ba Trung Dist, Hanoi, Vietnam
Email: phcuong39@gmail.com/ cuongph@nuce.edu.vn
Mobile: +84 913542332