Di sản làng Việt là tiềm năng văn hóa to lớn. Cần biến tiềm năng đó thành nguồn lực để phát triển nông thôn Việt Nam bền vững và giàu bản sắc.

Di sản làng Việt là tiềm năng văn hóa to lớn. Cần biến tiềm năng đó thành nguồn lực để phát triển nông thôn Việt Nam bền vững và giàu bản sắc.

Làng Đại Bái (Bắc Ninh) - GIỚI THIỆU CHUNG LÀNG ĐẠI BÁI

Vị trí
Xã Đại Bái nằm ở phía Tây huyện Gia Bình, cách trung tâm huyện 2,5km:
- Phía Bắc giáp xã Lãng Ngâm, xã Đông Cứu;
- Phía Nam giáp xã Quảng Phú, huyện Lương Tài;
- Phía Tây giáp xã Mão Điền, xã An Bình huyện Thuận Thành;
- Phía Đông giáp thị trấn Gia Bình, xã Quảng Phú huyện Lương Tài.
Diện tích toàn xã là 618,73ha.
Xã có ba thôn: Đại Bái, Đoan Bái và Ngọc Xuyên. Trong đó, nghề gò, đúc đồng chủ yếu phát triển tại thôn Đại Bái và Đoan Bái.

Lịch sử phát triển làng
Làng Đại Bái là một làng nhỏ của huyện Gia Bình. Làng ở trên bờ sông Bái, con sông nay đã bị thu hẹp nhiều. Tên nôm là làng Bưởi, có 3 làng Bưởi liền kề nhau: làng Bưởi Cuốc nay là Nghi Khúc, làng Bưởi Đoan này là Đoan Bái và làng Bưởi Nồi chính là làng Đại Bái. 
Chưa tìm ra được tài liệu xưa nhất để biết rõ hơn về lịch sử của làng từ trước thế kỷ X, làng Đại Bái lúc đó có tên là gì? Thuộc địa phận hành chính nào trong bộ Vũ Ninh, huyện An Bình và lộ Bắc Giang. Vào cuối thời Lê, đầu Nguyễn trấn Kinh Bắc có huyện Gia Định, rồi sau đổi tên huyện Gia Bình.
Trước thế kỷ XVII làng Đại Bái có tên là làng Văn Lãng, tên đã được ghi vào văn bia tại Đình Văn Lãng. Đầu thế kỷ XX, Đại Bái là một làng trong tổng Bình Ngô, huyện Gia Bình. Tổng Bình Ngô gồm có 9 xã: xã Bình Ngô, xã Đông Coi, xã Nghi Khúc, xã Thường Vũ, xã Trương Xá, xã Yên Ngô, xã Ngọc Xuyên, xã Đoan Bái và xã Đại Bái. Sau năm 1945, 3 xã Ngọc Xuyên, Đoan Bái, Đại Bái được xát nhập với nhau lấy tên chung là xã Đại Bái.  
Làng Đại Bái có 4 xóm: Xóm Tây, Xóm Ngoài, xóm Giữa và xóm Sôm. Trong đó, xóm Sôm là xóm mới, được hình thành từ đời nhà Mạc. 
 
Hãy gọi chúng tôi để được tư vấn
0913 542 332
phcuong39@gmail.com

DI SẢN LÀNG VIỆT

Assoc. Prof. Dr. PHAM HUNG CUONG
Head of Urban and Regional Planning Department
Address: 55 Giai Phong Road, Hai Ba Trung District, Hanoi, Vietnam
Email: cuongph@huce.edu.vn/ phcuong39@gmail.com

Mobile: 0913542332