Di sản làng Việt là tiềm năng văn hóa to lớn. Cần biến tiềm năng đó thành nguồn lực để phát triển nông thôn Việt Nam bền vững và giàu bản sắc.

Di sản làng Việt là tiềm năng văn hóa to lớn. Cần biến tiềm năng đó thành nguồn lực để phát triển nông thôn Việt Nam bền vững và giàu bản sắc.

Làng Ninh Hải (Ninh Bình) - GIỚI THIỆU CHUNG LÀNG NINH HẢI

 

Vị trí

Ninh Hải là một xã miền núi thuộc huyện Hoa Lư tỉnh Ninh Bình.Có vị trí tiếp giáp như sau:

- Phía đông giáp các xã Ninh Xuân, Ninh Thắng, huyện Hoa Lư.

- Phía nam giáp xã Ninh Vân, Hoa Lư (huyện).

- Phía tây giáp các xã Yên Sơn, thành phố Tam Điệp, xã Sơn Hà, huyện Nho Quan và xã Gia Sinh, huyện Gia Viễn.

- Phía bắc giáp các xã Trường Yên, Ninh Xuân, huyện Hoa Lư.

Thêu ren Ninh Hải là một trong 6 làng nghề truyền thống ở Ninh Bình nhận bằng làng nghề truyền thống và được nhà nước hỗ trợ phát triển. Vào năm 1285, khi theo triều đình nhà Trần đến đây, Bà Trần Thị Dung, vợ quan thái sư Trần Thủ Độ đã truyền dạy cho nhân dân nghề này.

Lịch sử phát triển làng

Không biết làng nghề thêu đã có từ bao giờ, nhưng theo người dân thì nghề thêu đã xuất hiện ở Văn Lâm cách đây hàng nghìn năm. Tương truyền lại rằng dưới thời Trần, nhà vua đã đóng quân ở vùng này và chính Hoàng hậu Trần Thị Dung là người đã mở lớp thêu ren dạy cho nhân dân trong vùng, từ đó nghề được lưu truyền và ngày càng phát triển

Cơ cấu làng, xã, thôn

Xã Ninh Hải có diện tích 21,90 km2 được chia thành 5 thôn: Văn Lâm, Đam Khê Trong, Đam Khê Ngoài, Côi Khê. Các lao động chuyên làm nghề thêu ren giờ chỉ còn 47% số lao động của xã. Riêng thôn Văn Lâm có nhiều nghệ nhân nhất khoảng 1500 người.

Đặc điểm kinh tế, xã hội chung của xã

Trong những năm qua xã đã tập trung triển khai tổ chức thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ và các chỉ tiêu của kế hoạch phát triển kinh tế xã hội đã đề ra hàng năm.

- Nền kinh tế của xã trong những năm gần đây có bước tăng trưởng khá, chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tích cực, công nghiệp - dịch vụ là ngành chiếm vị trí chủ đạo trong sản xuất của xã.

- Năm 2005 ngành nông nghiệp chiếm tỷ lệ 47%, ngành công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp chiếm 32%, ngành thương mại dịch vụ chiếm 21%. Đến năm 2011, cơ cấu các ngành kinh tế là: ngành nông lâm nghiệp chiếm 23,3%, ngành công nghiệp và TTCN chiếm 35,5% và ngành thương mại - dịch vụ chiếm 41,2% tổng giá trị sản xuất của xã

Liên hệ trao đổi và chia sẻ
0913 542 332
phcuong39@gmail.com

DI SẢN LÀNG VIỆT

Assoc. Prof. Dr. PHAM HUNG CUONG
Head of Urban and Regional Planning Department
Address: 55 Giai Phong Road, Hai Ba Trung District, Hanoi, Vietnam
Email: cuongph@huce.edu.vn/ phcuong39@gmail.com

Mobile: 0913542332