Hoạt động vì di sản

Thông điệp của nhóm nghiên cứu

Thông điệp của nhóm nghiên cứu

"Chung tay gìn giữ các giá trị làng truyền thống Việt Nam"

 
Câu lạc bộ Di sản Làng Việt với bảo tồn văn hóa truyền thống

Câu lạc bộ Di sản Làng Việt với bảo tồn văn hóa truyền thống

Chương trình hoạt động: Tham quan, vẽ ký họa, tìm hiểu di sản làng Hành Thiện (Nam Định) ngày 24/09/2016

Giới thiệu nhóm nghiên cứu bảo tồn di sản làng xã truyền thống Việt Nam

Giới thiệu nhóm nghiên cứu bảo tồn di sản làng xã truyền thống Việt Nam

Nhóm nghiên cứu chính thức thành lập ngày 15/01/2007 với sự tham gia của các sinh viên 48KSCLC, KD48, KD50 dưới sự hướng dẫn của PGS.TS Phạm Hùng Cường, trường Đại học Xây dựng và nhiều học sinh của các khóa sau này.

 

Di sản làng việt

Du lịch làng việt

Làng cổ đường lâm

Làng cổ đường lâm nét đẹp văn hóa du lịch việt

Đình cổ
Đình cổ việt Đình cổ việt Đình cổ việt Đình cổ việt Đình cổ việt Đình cổ việt..
Di sản làng việt cổ

Di sản làng việt cổ Di sản làng việt cổ Di sản làng việt cổ Di sản làng việt cổ

Nét đẹp văn hóa bắc bộ

Nét đẹp văn hóa bắc bộ Nét đẹp văn hóa bắc bộ Nét đẹp văn hóa bắc bộ

Kênh thông tin về làng việt

Kênh thông tin đa dạng
Kênh thông tin đa dạng

Rất nhiều những thông tin văn hóa nghệ thuật các làng quê Việt có tại website

Nét đẹp văn hóa làng việt
Nét đẹp văn hóa làng việt

Cung cấp thôn tin nét đẹp trong văn hóa các làng quê Việt

Nghiên cứu đào tạo văn hóa làng quê
Nghiên cứu đào tạo văn hóa làng quê

Nhiều nghiên cứu và giáo trình đào tạo về văn hóa tập tục các làng quê Việt

Kênh thông tin du lịch làng việt
Kênh thông tin du lịch làng việt

Cung cấp nhiều thông tin hấp dẫn cho khách du lịch ghé thăm các làng quê Việt