Di sản làng Việt là tiềm năng văn hóa to lớn. Cần biến tiềm năng đó thành nguồn lực để phát triển nông thôn Việt Nam bền vững và giàu bản sắc.

Di sản làng Việt là tiềm năng văn hóa to lớn. Cần biến tiềm năng đó thành nguồn lực để phát triển nông thôn Việt Nam bền vững và giàu bản sắc.Hoạt động vì di sản

Phóng sự:

Phóng sự: "Phát triển du lịch làng nghề truyền thống tại Việt Nam"

Để phục hồi và gìn giữ truyền thống nghề xưa và nay, việc phát triển du lịch làng nghề được xem là hướng đi đúng đắn cần được quốc gia ưu tiên trong chính sách quảng bá,..
Khảo sát chuyên sâu làng Phù Lãng, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh

Khảo sát chuyên sâu làng Phù Lãng, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh

Ngày mùng 8/5/2020, lại làng nghề gốm Phù Lãng, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh đã diễn ra chuyến khảo sát chuyên sâu của Nhóm nghiên cứu mô hình làng nghề - Du lịch và làng di sản - Du lịch (Đại học Xây dựng) cùng các nhà nghiên cứu văn hóa, chuyên gia phát triển du lịch và các doanh nghiệp du lịch.

Sự kiện:

Sự kiện: "Buổi sinh hoạt khoa học tháng 03/2020" của Viện Bảo tồn Di tích

Phần 1: Đánh giá giá trị di sản trong các làng truyền thống vùng ĐBSH trên góc nhìn tích hợp và so sánh

Phần 2: Phương án tu bổ nhà thờ chính tòa Bùi Chu do Viện Bảo tồn Di tích đề xuất

Phóng sự:

Phóng sự: "Làng nghề may - Du lịch làng Cựu"

Khoa Kiến trúc và Quy hoạch cùng nhóm nghiên cứu mô hình Làng nghề - Du lịch và Làng di sản - Du lịch (Đại học Xây dựng) đã có những hoạt động thiết thực nhằm bảo tồn và phát huy giá trị di sản vật thể, phi vật thể làng Cựu thông qua các hoạt động hợp tác quốc tế.